Zalety:

 1. Duża konstrukcja utwierdzona w wykopie, prosta do wystawienia,
 2. Nieskomplikowany proces zameldowania w urzędach, często wymagane tylko
 3. Przyjazne środowisku ze względu na metodę montażu oraz kolor zielony wpasowujący się w otoczenie.
 4. Mały nakład kosztów
 5. 5 lat gwarancji i okres użytkowania od 10 do 15 lat
 6. Niskie koszty renowacji przy końcowym okresie użytkowania

Ecobag pozwala na elastyczne składowanie cieczy do 12.000 m3, dla przykładu służy, jako: magazyn w sezonie zakazu wywozu obornika na pola lub jako zbiornik buforowy przy biogazowni.
Ecobag wymaga jedynie minimalnego nakładu finansów, może być szybko zainstalowany i ma przyjazny wygląd wpasowujący się w krajobraz.

Ecobag

Ecobag jest wyposażony w:

 1. Elastyczną folię z bardzo wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną,
 2. Liczne wzmocnione punkty mocujące, pasy naciągające oraz kotwy,
 3. Rury odpowietrzające
 4. Otwór inspekcyjny z krawędzią bezpieczeństwa.

Opcje dostawy

 1. Filtr zapachu
 2. Otwór rewizyjny z włazem ze stali nierdzewnej
 3. Folie w różnych kolorach, grubościach i poziomów odporności chemicznej
 4. Mieszadło elektryczne
 5. Mieszadło napędzane osią ciągnika ( po spełnieniu pewnych warunków)

Zastosowanie

 • Do przechowywania gnojówki, która nie może być wywieziona,
 • Jako zbiornik pofermentacyjny w połączeniu z kompleksem biogazowym,
 • Do przechowywania płynnych odpadów, rożnych cieczy i paliw (przy zastosowaniu specjalnych folii)

Product details

Read more

Przyjazne środowisku przechowywanie gnojówki, ścieków i substancji pofermentacyjnych

ECOBAG JEST TO PRODUKT ZAPROJEKTOWANY PRZEZ FIRMĘ WIEFFERINK, W CELU PRZECHOWYWANIA GNOJÓWKI, ŚCIEKÓW I SUBSTANCJI POFERMENTACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄC UWALNIANIU ZAPACHÓW DO OTOCZENIA.
DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZIELONEJ FOLI PERFEKCYJNE WPASOWUJE SIĘ W KRAJOBRAZ. JEGO MONTAŻU MOŻNA DOKONAĆ BEZPROBLEMOWO NA WIĘKSZOŚCI PODŁOŻY GRUNTOWYCH I CZĘSTO BEZ KONIECZNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ.

Zasady i normy związane z rozprowadzaniem obornika i gnojowicy na pola oraz magazynowanie tych substancji są coraz bardziej rygorystyczne. Ponadto wzrasta protest społeczeństwa przeciwko powstającym zbiornikom z szarymi przekryciami, w obawie przed brzydkimi zapachami i zanieczyszczeniami, oraz zmianami w otaczającym krajobrazie wsi i miasteczek. Ecobag firmy Wiefferink jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem.

Doskonale wpisuje się w krajobraz

Ecobag może być zaopatrzony w specjalnie zaprojektowany filtr zapachu. W ten sposób uwolnione gazy przesączają się tak, że nieprzyjemny zapach nie powstaje. Dla dobrego wpasowania się do krajobrazu obok szarej barwy opracowano także ekologiczną zieleń.

Nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Ponieważ Ecobag nie potrzebuje podbudowy fundamentu, nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W zależności od lokalnych przepisów, może jednak być wymagane pozwolenie na budowę lub zameldowanie budowy.

Montaż/ budowa Ecobag.

Ecobag opiera się na ścianach z gruntu wykopanych z nachyleniem. Można go łatwo zainstalować w prawie wszystkich sytuacjach, bez konstrukcji nośnej na ziemi. Jednak prace gruntowe muszą być zgodne z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi budowy oczyszczalni ścieków. Wiefferink zapewnia rysunki do przeprowadzenia prac gruntowych. Przed montażem nasi eksperci przeprowadzają oględziny miejsca, aby szybko i skutecznie doprowadzić budowę do końca.

Dodatkową opcją Ecobaga jest opatentowany filtr zapachów i mieszadło do składowanego obornika.

Ciągły rozwój

Firma Wiefferink zastosowała najnowocześniejsze techniki przy produkcji Ecobag. Ponadto ciągły rozwój pomaga nam w osiągnięciu jeszcze wyższych standardów. Dla naszych klientów wychodzimy z nowymi technologiami i innowacjami w zakresie zastosowanych materiałów i konstrukcji